Przed i Po
Założenie ogrodu
Sadzenie drzew, założenie rabat z roślinami wieloletnimi
Montaż instalacji nawadniającej
Montaż instalacji nawadniającej
Przygotowanie terenu i rozłożenie trawnika z rolki
Wizualizacja szpaleru z berberysu
Koncepcja nasadzeń zmiennych i wykonawstwo
Projekt boiska wielofunkcyjnego, Projekt zieleni na osiedlu
Projekt wykonania ogrodu
Projekt zagospodarowania bulwaru
Przygotowanie terenu i rozłożenie trawnika z rolki
  Wizualizacja szpaleru z berberysu

Zakładanie trawnika z siewu
     
Sadzenie krzewów i drzew
Montaż palisad
     
   
Montaż kamieni
     
 

            Copyright © 2009 SolarGardens.pl

Designed by Łukasz Kuchnio